- Aktīvo sastāvdaļu izstrāde

Mēs esam izveidojuši modernu infrastruktūru, kas ir nepieciešama, lai izstrādātu gan tradicionālās, gan, tā dēvētās, īpaši iedarbīgās (HP) aktīvās sastāvdaļas. Attiecībā uz HP aktīvajām sastāvdaļām, mūsu darbinieki strādā pilnīgi nošķirti no vielām un izmanto speciālus cimdus, lai manipulētu ar instrumentiem un iekārtām, kas atrodas caurspīdīgos, slēgtos izolatoros. Mūsdienīgie izolatori nodrošina ērtus un drošus darba apstākļus, mēs aizsargājam vidi, pateicoties slēgtai atkritumu savākšanas un likvidēšanas sistēmai.

Aktīvo sastāvdaļu analītiskā testēšana
Tās mērķis ir analizēt iespējamo aktīvo vielu ķīmisko struktūru, fiziskās īpašības, tīrību un stabilitāti, un izvēlēties piemērotāko formu turpmākai izstrādei, balstoties uz šiem datiem. Aktīvo vielu izstrādes procesā nepārtraukti tiek attīstītas analītiskās metodes vienlaikus ar ražošanas procesa mērogošanu un tā pabeigšanu. Visbeidzot tiek noteikts analīzes metožu kopums, kas ir piemērots visaptverošam aktīvās vielas kvalitātes raksturojumam. Šīs analītiskās metodes tiek izmantotas kvalitātes kontrolei un produkta laišanai tirgū.
Skatīt vairāk
Tās mērķis ir analizēt iespējamo aktīvo vielu ķīmisko struktūru, fiziskās īpašības, tīrību un stabilitāti, un izvēlēties piemērotāko formu turpmākai izstrādei, balstoties uz šiem datiem. Aktīvo vielu izstrādes procesā nepārtraukti tiek attīstītas analītiskās metodes vienlaikus ar ražošanas procesa mērogošanu un tā pabeigšanu. Visbeidzot tiek noteikts analīzes metožu kopums, kas ir piemērots visaptverošam aktīvās vielas kvalitātes raksturojumam. Šīs analītiskās metodes tiek izmantotas kvalitātes kontrolei un produkta laišanai tirgū.
Skatīt vairāk
Vai tu zināji?
Atskaņot video
1
Atskaņot video
Intelektuālā īpašuma (IĪ) analīze
Šī procesa mērķis ir izpētīt profesionālajās publikācijās, patentu pieteikumos un piešķirtajos patentos pieejamo informāciju, tādējādi noskaidrojot pašreizējos ar intelektuālo īpašumu saistītos ierobežojumus.
Skatīt vairāk
Šī procesa mērķis ir izpētīt profesionālajās publikācijās, patentu pieteikumos un piešķirtajos patentos pieejamo informāciju, tādējādi noskaidrojot pašreizējos ar intelektuālo īpašumu saistītos ierobežojumus.
Skatīt vairāk
Vai tu zināji?
2
Aktīvo sastāvdaļu izstrāde laboratorijas mērogā
Tās mērķis ir izvēlēties iespējamās ģenēriskās aktīvās vielas, kas ir piemērotas izstrādei no rūpnieciskā īpašuma tiesību, toksikoloģijas un tehnoloģiskā viedokļa, un izstrādāt sintēzes procesus šo aktīvo vielu ražošanai.
Skatīt vairāk
Tās mērķis ir izvēlēties iespējamās ģenēriskās aktīvās vielas, kas ir piemērotas izstrādei no rūpnieciskā īpašuma tiesību, toksikoloģijas un tehnoloģiskā viedokļa, un izstrādāt sintēzes procesus šo aktīvo vielu ražošanai.
Skatīt vairāk
Vai tu zināji?
Atskaņot video
3
Atskaņot video
Patenta pieteikuma sastādīšanai
Ja izstrādes rezultātā tiek iegūta inovācija - jauna aktīvās vielas formas vai process, kas ir vērtīgs no rūpnieciskā īpašuma tiesību viedokļa, ir svarīgi panākt patentaizsardzību, lai uzlabotu mūsu konkurētspēju.
Skatīt vairāk
Ja izstrādes rezultātā tiek iegūta inovācija - jauna aktīvās vielas formas vai process, kas ir vērtīgs no rūpnieciskā īpašuma tiesību viedokļa, ir svarīgi panākt patentaizsardzību, lai uzlabotu mūsu konkurētspēju.
Skatīt vairāk
Vai tu zināji?
4
Aktīvās sastāvdaļas mērogošana
Tās mērķis ir analizēt faktorus, kas ietekmē fizikālo/ķīmisko kvalitāti ražošanas procesa mērogošanas laikā, lai pētītu pulvera tehnoloģijas procesus, optimizētu procesus un noteiktu gala produkta īpašības.
Skatīt vairāk
Tās mērķis ir analizēt faktorus, kas ietekmē fizikālo/ķīmisko kvalitāti ražošanas procesa mērogošanas laikā, lai pētītu pulvera tehnoloģijas procesus, optimizētu procesus un noteiktu gala produkta īpašības.
Skatīt vairāk
Vai tu zināji?
Atskaņot video
5
WarningJūsu pārlūkprogramma ir novecojusi. Lūdzu, izmantojiet atjauninātu versiju! Chrome || Firefox